top of page

Verwijzing

 

Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) geeft patiënten de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van hun huisarts, een oefentherapeut-Mensendieck in te schakelen. De drempel verdwijnt en daardoor verbetert de toegang tot de zorg aanzienlijk.

Voortaan kan de cliënt/patiënt de kortste weg naar de juiste behandeling nemen en, samen met zijn oefentherapeut-Mensendieck, zo snel mogelijk aan zijn herstel gaan werken.
De cliënt/patiënt die zich (rechtstreeks) heeft aangemeld, zal door de oefentherapeut-Mensendieck eerst zorgvuldig worden gescreend. Deze screening moet aan het licht brengen of de patiënt met zijn klachten bij de oefentherapeut-Mensendieck inderdaad aan het juiste adres is. Deze stap is dus heel belangrijk. Want blijkt er iets anders aan de hand te zijn, bijvoorbeeld een aandoening waarvoor oefentherapie-Mensendieck (nog) niet is geïndiceerd, dan moet dat natuurlijk zo snel mogelijk helder zijn. In zo’n geval krijgt de patiënt het advies om alsnog naar de arts te gaan. In alle andere gevallen volgt stap twee, waarin de oefentherapeut-Mensendieck nader onderzoekt of oefentherapie voor de betreffende patiënt zinvol is. Zodra dat vaststaat, zal de oefentherapeut-Mensendieck met de patiënt concrete afspraken maken over bijvoorbeeld de aard, de start, de duur en het te bereiken doel van de behandeling.

U kunt ook nog steeds met een verwijzing van de huisarts of specialist in de praktijk terecht voor een afspraak.

Vergoeding

Basisverzekering
De basisverzekering van uw zorgverzekering vergoedt voor oefentherapie-Mensendieck het volgende:
•    voor kinderen t/m 17 jaar 18 behandelingen.

•    voor mensen met artrose aan de knie of heup 12 behandelingen.

•    voor mensen met een chronische aandoening alle behandelingen vanaf de 21e behandeling.
De eerste 20 behandelingen kunnen door de aanvullende verzekering worden vergoed. Anders zijn deze voor eigen rekening.


Aanvullende verzekeringen
Uit de aanvullende verzekering worden behandelingen vergoed:
•    voor kinderen t/m 17 jaar vanaf de 19e behandeling.
•    voor mensen met een chronische aandoening de eerste 20 behandelingen.  

•    de behandelingen van niet-chronische aandoeningen/klachten van volwassenen.

De mate waarin behandelingen vergoed worden, wordt bepaald door het soort aanvullend pakket: de hoeveelheid behandelingen die vergoed worden is verschillend per pakket en per zorgverzekeraar. Dit kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden.

Let op: vanaf 1 januari 2024 heeft de praktijk geen contract meer afgesloten met zorgverzekeraar ASR (Labels ASR en Ditzo). Dat betekent dat wij uw behandeling niet meer rechtstreeks bij de verzekeraar kunnen declareren maar dat u van ons een rekening krijgt. Deze moet u dan zelf indienen bij de verzekering en krijgt u deze (deels) vergoed.

Tarieven
Bent u niet aanvullend verzekerd en wordt de behandeling niet vergoed vanuit de basisverzekering? Dan moet u de behandeling zelf betalen.

Tarieven per 1 januari 2024:

- Tarief voor éénmalig onderzoek + rapportage naar (huis)arts: €65,00

- Tarief behandeling in de praktijk: €42,00

- Tarief screening: €20,00

- Tarief behandeling aan huis of in een instelling/inrichting: €60,00
 
- Verzuimtarief: €31,50 (75% van het behandeltarief).

bottom of page