Incontinentie

Incontinentie geeft veel ongemak en onzekerheid.
In veel gevallen is het heel goed mogelijk om door middel van gerichte therapie en training deze klachten te verminderen of zelfs geheel op te heffen. De oefentherapeut-Mensendieck met specifieke deskundigheid op dit gebied kan u hierbij goed helpen.

Contact

Sumatrastraat 201A                Middenweg 335                           Polderweg 192

1094 NB Amsterdam               1098 VC Amsterdam                  1093 KP Amsterdam

020-668 20 15                          oefentherapie@gmail.com         Kvk 32151647

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici